Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Make a Change

Make A Change är en app som ge dig konkreta förslag på enkla livsstilsförändringar du kan göra. Vi har skapat en digital plattform som ska motivera och hjälpa människor att ta bättre beslut gällande miljön.        

 

UTMANINGAR

Utmaningen för teamet låg i att hitta ett gemensamt verktyg för en divers och bred målgrupp, åldrarna 15-60, där de kan utforska de komplexa problem inom hållbarhet och få mer förståelse på hur vi kan leva mer miljövänligt. Inom målgrupp finns olika behov och hur de tar till sig information skiljer sig från varandra.


Vår lösning kommer inte att vara heltäckande, utan snarare en tjänst, som ger användarna förankring när de utforskar om hållbarhet.

 

Som UX-designer arbetade jag agilt tillsammans med teamet i sprintar. Utifrån en kravspecifikation bröt vi ner kraven till epics, user stories och tasks. Jag arbetade sedan med att prioritera backloggen tillsammans med kund och projektledare.

Baserat på user stories tog jag fram wireframes och användarflöden. Dessa presenterade jag för lead developer och vår arkitekt och tog det sedan vidare för presentation och godkännande av kund. Efter godkännandet presenterade jag dessa flöden och wireframes för teamet för att sedan lämna över till utvecklare.


Då tjänsten primärt används i mobiltelefoner har majoriteten av wireframes gjorts för det formatet.

 

  • Vi gjorde research med fokus på hållbarhet och miljö.
  • Slutprodukten blev en gamifierad lösning där användarna på ett enkelt och roligt sätt kan lära sig mer om miljön.  

Roll: Ux-designer 

Tid: 6 veckor

Verktyg:  Figma, Miro,