Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

DIMO Södertälje

DIMO är ett systemstöd för kommuner med fokus på ett Hållbar arbete. Vår roll på Sustainit var att digitaliserar alla styrdokument och gör informationen lätt tillgängligt och sökbar från ett och samma ställe.

 

Teamet följde en klassisk kreativ design-process. Discover > Define > Develop. 
För att förstå vår spridda målgrupp, var research av största värde, samt att hitta verktyg de är bekanta med.
Att under rådande pandemi inte kunna möta vår målgrupp eller göra fältstudier, gjorde att vi utformade en enkät med relevanta frågor, utifrån vad målgruppen behöver för att göra sig mer införstådda inom ämnet. Vi fann tidigt att det finns ett problem att hitta information i befintligt hemsida. Efter genomförda intervjuer med nio anställda på Södertälje Kommun har vi identifierat ett antal utmaningar som försvårar det dagliga arbetet inom både framkallandet och hanteringen av styrdokument. Vi fann snabbt att det finns ett glapp med hur målgruppen använder hemsida för att hitta information, kunde vi snabbt hitta en idé och utveckla den. Genom feedback från användartester och teamets kunskaper inom visuel design kunde funktionaliteten valideras i ett tidigt skede.

 

  • Vi gjorde research och intervjuer som resulterade i en skräddarsydd Sprint.
  • Vi testade koncept i prototyp i flera omgångar och itererade emellan.
  • Resultatet blev ett digitalt system fokuserade på sök & läs av alla styrdokument som finns tillgängliga.

Roll: Ux-designer 

Tid: 6 veckor

Verktyg: Trello, Figma, Protopie, Miro, AE, Photoshop